Behandler rum


Shenmen styrker hjertet (blod og yin),
beroliger Shen og er god mod stressCupping anvendes bla. mod rygsmerter


infertilitet

Akupunktur er en terapiform, der på det seneste har vundet betydeligt indpas som supplerende terapi til konventionel barnløshedsbehandling. Årsagen til den øgede interesse er ikke mindst offentliggørelsen af nyere svenske og tyske undersøgelser. Undersøgelser, som dels påviser en fysiologisk effekt af akupunkturbehandlingen, og dels peger i retning af, at man med akupunktur kan forhøje succesraten i forbindelse med IVF (reagensglasmetoden). Tallene fra et tysk forsøg viser en øgning fra 26,3% til 42,5% i antallet af registrerede graviditeter, når IVF-behandlingen suppleres med akupunktur. Disse tal er nu yderligere bekræftet gennem et forsøg på fertilitetsklinikken Trianglen i Danmark.


Den metode, der har fået succes i forbindelse med IVF, går ud på, at man giver akupunktur lige før og efter ægoplægningen på fertilitetsklinikken.


Den tyske metode er imidlertid kun en mulig akupunkturmetode blandt flere indenfor Kinesisk Akupunktur. I de sidste seks år har jeg behandlet flere end 2.000 ufrivilligt barnløse kvinder i Danmark i forbindelse med insemination, IVF, ICSI, og opnåelse af naturlig graviditet. Resultaterne har været opmuntrende. Min erfaring er, at hvis man behandler kvinder individuelt og tilrettelægger forløbet efter den enkeltes situation, forbedres resultatet.


Hvis personen, der er i fertilitetsbehandling, har fået flere akupunkturbehandlinger forud for ægoplægningen, er det ikke nødvendigt at give akupunktur umiddelbart før og efter denne. Virkningen af akupunktur bevarer sin intensitet i mindst tre dage efter en behandling.


Generelt anbefales det, at man får 3 - 4 akupunkturbehandlinger under nedregulering og hormonstimulering. Hvis man er over 35, eller har kendte gynækologiske problemer, eller hvis man har flere end 3 mislykkede forsøg med IVF eller ICSI bag sig og evt. responderer dårligt på hormoner, anbefaler jeg flere behandlinger. Med start så tidligt som muligt.


Virkningen af akupunktur