Biologiske effekter af BFS

Apparatet har en bred række af biologiske effekter, der kan opsummeres som følger:

1. Effekt på cellekromosomer:

Efter analyse af kromosomer fra knoglemarvsceller hos mus som havde modtaget længere varende biofrekvens stråling, har forskere bevist, at selv langtidsbehandling ikke har nogen deformerende effekt på knoglemarv. Desuden har forskere bestrålet gravide mus og derpå analyseret kromosomer fra deres afkoms knoglemarv og melanocytter. Også dette forsøg viste at strålingen ikke påvirker kromosomerne – selv ikke efter at have bestrålet ti på hinanden følgende generationer. Samme studie viste også at biofrekvens stråling ikke resulterer i deformiteter og mutationer.

2.Effekt på forplantningsevne og udvikling.

Der er ikke set effekter i forsøget.

3. Effekter på det neuro-endokrine system:

Det er sandsynligt at det neuro-endokrine system står i tæt forbindelse med regulering af det cellulære immunsystem og at dette er en vigtig brik, som bevirker opretholdelsen af normale fysiologiske aktiviteter i den menneskelige krop. Forsøg har vist at biofrekvens stråling har indvirkning på thalamus encephalon adrenalin kirtel systemet. Det kan fremme frigørelse af steroid fra binyrebarken og syntese og sekretion af insulin samt fremme hyper thyroid. I et eksperiment med kaniner med alloxan diabetes blev det bevist at biofrekvens terapi har klar forbedrende effekt. Behandlingen har desuden virkning på acne hos unge mennesker, uregelmæssig menstruation, klimakterie problemer samt mentale sygdomme. Det antages at funktionsmekanismen har forbindelse med den forøgede hormonproduktion.

4. Effekt på det basale stofskifte:

Mange forskere har studeret biofrekvens terapiens indvirkning på det basale stofskifte. Resultater hos rotter viser at strålingen reducerer indholdet af lever glycogen, nedsætter aktiviteten i leveren af mælke dehydrogenering, ikke-specifik esterase og fosfater, nedsætter aktiviteten af spaltningen af proteinstoffer i tarmslimhinden i tyndtarmen samt indholdet af makro glubolin. Aktiviteten af lever ATPase tiltager. Desuden er det bevist at blodsukkerniveauet falder og det samme gør sig gældende for urea nitrogen og urinsyre niveauet. Samtidig ændres forholdet mellem plasma albumin og globulin.

5. Effekt på nervesystemet:

I nogle forsøg er anvendt krom catgut til en let opbinding af iskiasnerven hos rotter. Nerven ødelægges på grund af det stadige pres som bevirker at marvhinden forsvinder. Dette område var overordentligt sensitivt overfor K+ blokkere TEA og hyoscine. Efter at de syge dyr var blevet bestrålede svandt deres smertefølsomhed og bevægefunktionen blev delvis genvundet. Reaktionen fra den ødelagte nerveregion til TEA og hyoscine blev nedsat. Ovennævnte resultater viser at den terapeutiske effekt af biofrekvens terapi på ødelagte perifere nerver er bedre end samme behandling under samme forhold med infrarøde stråler, idet infrarød behandling ikke har vist sig at have nogen effekt. Effekten af biofrekvens terapi på centralnervesystemet viser sig at være i stand til at ændre EEG, specielt viser sig en tydelig virkning hos hjertepatienter med epilepsi. Dertil kommer at der også har vist sig effekt på det nerveaktive protein og på gennemtrængeligheden i blod-hjerne barrieren. Kliniske observationer har også vist en terapeutiske effekt på senil demens. Dette har muligvis en sammenhæng med effekten på hæmning af henfald af hjernebarken samt en fremmelse af iltforsyning til cellerne. Hos mus sås også at indlæringsevnen og evnen til at løse opgaver blev meget fremmet.

 

6. Biologisk effekt på hjerte-kar systemet

Mange forskere har rapporteret at biofrekvens terapi har en afgjort terapeutisk effekt på hjertesygdomme med forkalkning i kranspulsåren, som har relation til den udvidelse af kranspulsåren
som ses efter strålingen. Ligeledes er der set god effekt på anfald af unaturlig hurtig hjerteaktivitet og for tidlig sammentrækning af hjertekammer.

7. Effekt på blodsygdomme:

Resultater af forsøg indikerer at biofrekvens strålingen kan fremme de røde blodlegemers (RBC) antal
og fremme hæmoglobin indholdet, blodplade tallet og hæmatokritværdien. Effekten på leukocytter og lymfocytter bliver berørt i afsnittet om immun forsvaret. I det hele taget fremmer strålingen blodcirkulationen – lokal blodcirkulation og microcirkulationen. Diameteren på blodkapillærer forstørres, området af blodplader fremmes og blodpladetallet ligeledes. Plasma fibrinogen falder og strømmen samt migrationstallet af røde blodlegemer stiger, hvilket fremmer blodcirkulationen. Hvad der er meget interessant er, at biofrekvens stråling kan fremskynde faktor VIII i blodet til at have hæmostatisk funktion, og man mener derfor at apparatet har en form for to-vejs regulerende funktion.

8. Effekt på immunforsvaret

Det mest interessante faktum ved biofrekvens terapien er den store indvirkning den har på immunforsvaret. Mange forsøgsresultater beskriver, at antallet af immuniserede celler samt evnen til immunforsvar i kroppen er forøget betydeligt. Dette omfatter også en klar stigning i blod leucocyt- og lymfocyttallet. Hos får fandt man, at de røde blodlegemers receptorers aktivitet i milten steg væsentligt hos de bestrålede dyr. Desuden forhindredes en generation af røde blodlegeme antistof i serum som kan nedsætte indholdet af serum hæmolysin og agglutinin drastisk. Optagelse af macrofager i rotters bughule blev fremmet til et højere niveau. Under modningsprocessen af B lymfocytter påvirker biofrekvens strålingen udviklingen af disses overfladekendetegn samt fremmer den procentuelle andel af receptorer til et højere niveau.